Eднакво достъпни

Мобилният телефон е неотменна част от ежедневието. Чрез него вашите клиенти общуват и изразяват себе си. Независимо от пол, възраст или социален статус, те сравнително свободно ползват неговите базови функции - за тях, телефонът е нещо достъпно. Мобилният телефон прави вашите клиенти еднакво достъпни.

Навсякъде

Високият процент на разпространение на мобилни технологии (134.8%) ви позволява да достигнете до всяка демографска група или пазарен сегмент - навсякъде и по всяко време.

Новата медия

Съвременните телефони са мултимедийни устройства. Чрез тях потребителите търсят, създават или получават разнообразни форми на съдържание - видео, аудио, снимки, игри и информация. Инструментите за достъп, съхранение и предоставяне на това съдържание наричаме медия.

Предимства

mobile media advantage

Мобилният маркетинг

Мобилният маркетинг ви дава инструментите, чрез които можете да създадете прецизно измерима кампания, да предадете увлекателено и интерактивено послание към вашите клиенти. Тази комуникация е двупосочна и цели да запознае адекватно потребителите с вашите продукти, и вас с техните нужди.

Изразните средства

Mобилният маркетинг разполага с разнообразни изразни средства по смисъл на технология и механизъм за достъп. Те се комбинират в зависимост от поставената цел и могат да бъдат:
  • SMS промоции
  • MMS промоции
  • Java игри
  • WAP/xHTML мини сайт
  • Видео от мобилен телефон

Какво предлагаме ние?

Разработените от нас изразни средства се базират на над девет годишен опит като технологични експерти в областта на телекомуникациите. За да заявите демонстрационен материал или изпратите запитване, моля ползвайте следния e-mail адрес: mobile media advantage